27 miest
z celého Slovenska

Od Bratislavy po Kráľovský Chlmec. Školy zapojené do nášho vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia realizujú študentskú firmu. Žiaci tak majú možnosť osvojiť si teoretické vedomosti priamo v praxi.

52 študentských firiem

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia umožňuje žiakom založiť si pod vedením svojich učiteľov skutočnú študentskú firmu. Žiaci pracujú s reálnymi peniazmi
a predávajú vlastné produkty. Prejdú si všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy. A to nie je všetko. Vďaka našim partnerom sa počas školského roka môžu zapojiť do rôznych aktivít, ktoré rozvíjajú ich prezentačné
a komunikačné zručnosti, tímovú spoluprácu a vybrané manažérske zručnosti.

Do súťaže Veľtrhu podnikateľských talentov 2024 sa zapojilo viac ako 800 stredoškolákov.

19 gymnázií
a 33 stredných odborných škôl

Stredoškoláci sa stretávajú na veľtrhu so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Najlepšia študentská firma získa vstupenku na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa bude konať 2. – 4. júla v Katánii, v Taliansku.

Junior Achievement Slovensko

Už viac ako 30 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.

Veľtrh podporujú

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri