28 miest
z celého Slovenska

Od Bratislavy po Kráľovský Chlmec. Školy zapojené do nášho vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia realizujú študentskú firmu. Žiaci tak majú možnosť osvojiť si teoretické vedomosti priamo
v praxi.

48 študentských firiem

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia umožňuje žiakom založiť si pod vedením svojich učiteľov skutočnú študentskú firmu. Žiaci pracujú s reálnymi peniazmi
a predávajú vlastné produkty. Prejdú si všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy. A to nie je všetko. Vďaka naším partnerom sa počas školského roka môžu zapojiť do rôznych aktivít, ktoré rozvíjajú ich prezentačné
a komunikačné zručnosti, tímovú prácu
a vybrané manažérske zručnosti.

Do súťaže Veľtrhu podnikateľských talentov 2022 sa zapojilo viac ako 700 stredoškolákov.

22 gymnázií
a 26 stredných odborných škôl

Stredoškoláci sa stretávajú so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Šesť najlepších študentských firiem postupuje do TOP Finále, ktoré sa uskutoční 17. – 18. mája 2022. Jeho víťaz získa vstupenku na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa bude konať 12. – 14. júla 2022
v estónskom Tallinne.

Junior Achievement Slovensko

Už viac ako 30 rokov pomáhame učiteľom rozvíjať
u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.