Kde?

Veľtrh prebieha v Bratislave / Avion Shoping Park na prvom nadzemnom podlaží v komunitnom centre. Napravo pri vchode (Avion vstup od McDonaldu).

Potrebuješ navigovať?

Program

10:00 Slávnostné otvorenie
11:00 – 16:45 Prezentácia súťažných tímov v stánkoch a na pódiu
17:00 Vyhlásenie výsledkov